Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Arkadiusz Szyszkowski

Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów wykonuje zadania związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień, w tym zamówień publicznych.

Ponadto do zadań Departamentu Koordynacji i Realizacji Zakupów należy m.in.:

  • reprezentowanie NBP przed Urzędem Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opracowywanie zasad i sposobu organizacji dokonywania zakupów oraz określanie rodzajów zakupów, dla których należy realizować zakupy centralne w NBP,
  • wdrażanie i rozwój elektronizacji procesów zakupowych w NBP.

Kontakt: sekretariat.dkrz@nbp.pl