Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Magdalena Daniluk

Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej wykonuje zadania z zakresu rachunkowości dotyczące rozliczeń gospodarki własnej realizowanych przez departamenty i jednostki organizacyjne.

Ponadto do zadań Departamentu Rozliczeń Gospodarki Własnej należy m.in.:

  • wykonywanie obowiązków dotyczących rozliczeń publicznoprawnych NBP, w szczególności w zakresie podatku VAT i podatku u źródła CIT;
  • przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki własnej na potrzeby Izby Administracji Skarbowej,
  • współpraca z biurami informacji gospodarczej w zakresie udostępniania i uzyskiwania informacji gospodarczych dotyczących dłużników NBP,
  • wykonywanie obowiązków w zakresie księgowości.

Kontakt: sekretariat.drgw@nbp.pl