Departament Stabilności Finansowej

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Olga Szczepańska

Departament Stabilności Finansowej wykonuje zadania związane z prowadzeniem analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego oraz sprawowaniem nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego.

Ponadto do zadań Departamentu Stabilności Finansowej należy m.in.:

  • wykonywanie zadań związanych z działaniami NBP na rzecz rozwoju i stabilności systemu finansowego oraz na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka systemowego,
  • obsługa Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie realizacji zadań określonych w art. 5 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
  • koordynacja prac związanych z uczestnictwem NBP w Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego,
  • planowanie i koordynacja działań na wypadek urzeczywistnienia ryzyka systemowego,
  • sprawowanie nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego.

Kontakt: sekretariat.dsf@nbp.pl