Departament Analiz i Badań Ekonomicznych

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

p.o. Dyrektor: Jacek Kotłowski

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych wykonuje zadania związane z projektowaniem polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego oraz prowadzeniem prac analitycznych wspierających realizację zadań ustawowych NBP.

Ponadto do zadań Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych należy m.in.:

  • analizowanie procesów cenotwórczych, zmian cen i inflacji,
  • prowadzenie analiz i badań międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki,
  • analizowanie otoczenia zewnętrznego gospodarki i koniunktury międzynarodowej,
  • prowadzenie prac badawczych oraz sporządzanie prognoz w zakresie strategicznych zagadnień ekonomicznych.

Kontakt: sekretariat.dabe@nbp.pl