Departament Systemu Płatniczego

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Paweł Sobolewski

Departament Systemu Płatniczego wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem i rozwojem polskiego systemu płatniczego oraz prowadzeniem rachunków banków i przeprowadzaniem rozrachunków międzybankowych.

Ponadto Departament Systemu Płatniczego zajmuje się m.in.:

  • wykonywaniem zadań związanych z numeracją banków i ich jednostek organizacyjnych oraz nadawaniem identyfikatorów niebankowym dostawcom usług płatniczych prowadzącym rachunki płatnicze i uczestniczącym w systemach płatności,
  • współdziałaniem w zakresie zagadnień związanych z polskim systemem płatniczym z innymi bankami, operatorami systemów tworzących system płatniczych i z podmiotami zagranicznymi,
  • prowadzeniem prac w zakresie cyfrowego pieniądza banku centralnego,
  • prowadzeniem analiz i badań w zakresie powstających i wdrażanych innowacji płatniczych i finansowych w Polsce i na świecie.

Kontakt: sekretariat.dsp@nbp.pl