Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

p.o. Dyrektor: Dorota Głowińska

Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych wykonuje zadania z zakresu przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków oraz ewidencji operacji związanych, w szczególności z zarządzaniem rezerwami dewizowymi NBP.

Ponadto Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych m.in.:

  • prowadzi rachunki dla rozliczeń operacji zagranicznych,
  • zarządza płynnością na rachunkach walutowych NBP,
  • dokonuje rozliczeń i prowadzi rachunki dla operacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym,
  • wykonuje obowiązki w zakresie danin publicznych w obszarze zarządzania rezerwami dewizowymi.

Kontakt: sekretariat.drtf@nbp.pl